Гарчиг
Нийтлэгдсэн огноо
Дэлгэрэнгүй
​2015 оны 1 дүгээр сарын 21-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2015-01-09 08:13:01 Дэлгэрэнгүй
2015 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2015-01-05 15:35:38 Дэлгэрэнгүй
2015 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-12-16 13:57:53 Дэлгэрэнгүй
2015 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-12-10 15:41:00 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-12-05 14:39:25 Дэлгэрэнгүй
2015 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-12-05 14:33:57 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-11-20 09:21:05 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-11-19 11:01:56 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-11-19 10:55:15 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-11-19 10:47:18 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-11-19 10:34:52 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-11-18 14:28:56 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-11-14 10:54:51 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-11-13 11:32:45 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-11-13 11:06:10 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-11-05 10:00:01 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-11-05 09:55:05 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 11 дүгээр сарын 4-ний өдрийн НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-10-17 15:52:04 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-10-15 12:45:02 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийн НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-10-15 12:26:50 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРОО АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-10-10 08:31:05 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-10-02 15:24:11 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 2014-09-30 09:44:23 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 05 сарын 15-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА. 2014-09-25 15:27:41 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДАА 2014-09-16 17:37:47 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДАА 2014-09-11 11:12:26 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДАА 2014-08-28 14:41:58 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДАА 2014-08-28 10:15:10 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 9 дүгээр сарын 8-ний өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДАА 2014-08-26 15:22:29 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 9 дугаар сарын 26-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 2014-08-26 14:00:31 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдрийн үл хөдлөх хөрөнгийн нээлттэй дуудлагын худалдаа 2014-08-26 13:45:20 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 9 дугаар сарын 19-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА. 2014-08-20 10:33:52 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 9 дугаар сарын 19-ны өдрийн АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 2014-08-19 13:24:16 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 8 дугаар сарын 25-ний өдөр 2014-08-15 08:50:42 Дэлгэрэнгүй
“Багануур АЗЗА” төрийн өмчит хувьцаат компанийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй Зорчигчдын амрах цогцолборын үл хөдлөх хөрөнгийг газар эзэмших эрхийн хамт нээлттэй дуудлагын худалдаа 2014-08-08 11:30:28 Дэлгэрэнгүй
Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрын харъяа Жигүүр амралтын газар, Орхон аймаг дахь Гаалийн газрын харъяа Саам амралтын газруудын үл хөдлөх хөрөнгө, газар эзэмших эрхийн нээлттэй дуудлагын худалдаа 2014-08-08 10:57:31 Дэлгэрэнгүй
Болор амралт, сувилалын газрын эд хөрөнгийг газар эзэмших эрхийн хамт нээлттэй дуудлагын худалдаа 2014-08-07 14:40:19 Дэлгэрэнгүй
Доргонт амралтын газрын эд хөрөнгийг газар эзэмших эрхийн хамт нээлттэй дуудлагын худалдаа 2014-08-07 14:29:09 Дэлгэрэнгүй
“Тагнуулын ерөнхий газрын төв байрны цогцолбор”-ын дуусаагүй барилга, байгууламжийг нээлттэй дуудлагын худалдаа 2014-08-07 09:13:14 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 8 дугаар сарын 22 -ний өдрийн “Горхи мэлхий хад амралт ”амралтын газрын нээллтэй дуудлага худалдаанд урьж байна 2014-07-17 15:53:26 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 8 дугаар сарын 11 -ний өдрийн “Жаргалант ”амралтын газрын нээллтэй дуудлага худалдаанд урьж байна 2014-07-17 15:29:25 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 05 дугаар сарын 29 -ны өдөр 06 дугаар сарын 04,09 ны өдөр 2014-05-07 13:57:05 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 04 дүгээр сарын 08 -ны өдөр 2014-03-17 08:36:12 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 03 дугаар сарын 26 -ны өдөр 2014-03-13 15:40:13 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 02 дугаар сарын 21 -ны өдөр 2014-02-18 22:28:33 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 03 дугаар сарын 10 -ны өдөр 2014-02-18 22:24:14 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 03 дугаар сарын 07 -ны өдөр 2014-02-18 22:21:15 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 02 дугаар сарын 24 -ны өдөр 2014-02-18 22:16:06 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр 2014-01-24 14:02:40 Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй дуудлага худалдаанд урьж байна. 2014-01-22 11:36:51 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр 2014-01-21 10:48:33 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр 2013-12-18 11:19:44 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр 2013-12-11 11:03:41 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр 2013-12-11 10:56:09 Дэлгэрэнгүй
Гарчиг
Төрөл
Огноо
Action
Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны аудитын дүгнэлт гэрчилгээ ТӨХ-ны төсөв 2014-04-10 00:00:00 Татах
Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны батлагдсан төсөв, хөрөнгө оруулалт гүйцэтгэл ТӨХ-ны төсөв 2013-08-05 13:11:55 Татах
Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны батлагдсан төсөв ТӨХ-ны төсөв 2013-08-05 11:24:08 Татах
Төрийн өмчийн хорооны 2012 оны аудитын дүгнэлт гэрчилгээ ТӨХ-ны төсөв 2013-08-05 11:18:20 Татах
Төрийн өмчийн хорооны 2012 оны санхүүгийн тайлан ТӨХ-ны төсөв 2013-07-29 21:36:48 Татах
Төрийн өмчийн хорооны 2012 оны батлагдсан төсөв ТӨХ-ны төсөв 2013-07-29 21:34:04 Татах
Төрийн өмчийн хорооны хуралдаан
Төрийн өмчийн хорооны хуралдаан
Огноо
Ээлжит болон ээлжит бус
Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны I хуралдаан 2014-01-17 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XXIV хуралдаан 2013-11-21 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XXIII хуралдаан 2013-11-14 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XVI хуралдаан 2013-06-27 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XV хуралдаан 2013-06-19 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XXVI хуралдаан 2013-12-26 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XXV хуралдаан 2013-12-12 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XXII хуралдаан 2013-11-07 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XXI хуралдаан 2013-10-31 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XX хуралдаан 2013-10-10 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XIX хуралдаан 2013-09-26 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XVIII хуралдаан 2013-09-19 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XVII хуралдаан 2013-07-05 Ээлжит Дэлгэрэнгүй