Гарчиг
Нийтлэгдсэн огноо
Дэлгэрэнгүй
2014 оны 7 дугаар сарын 30 -ний өдрийн “Зорчигчдын амрах цогцолбор”амралтын газрын нээллтэй дуудлага худалдаанд урьж байна 2014-07-17 16:12:44 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 7 дугаар сарын 30 -ний өдрийн “Горхи ”амралтын газрын нээллтэй дуудлага худалдаанд урьж байна 2014-07-17 15:58:51 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 8 дугаар сарын 22 -ний өдрийн “Горхи мэлхий хад амралт ”амралтын газрын нээллтэй дуудлага худалдаанд урьж байна 2014-07-17 15:53:26 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 8 дугаар сарын 11 -ний өдрийн “Жаргалант ”амралтын газрын нээллтэй дуудлага худалдаанд урьж байна 2014-07-17 15:29:25 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 08 дугаар сарын 5-ний өдрийн нээлттэй дуудлага худалдааны жагсаалт 2014-07-17 15:19:44 Дэлгэрэнгүй
“Тагнуулын ерөнхий газрын төв байрны цогцолбор”-ыг 2014 оны 07 дугаар сарын 22-ний өдрийн нээлттэй дуудлагын худалдаанд урьж байна 2014-07-08 13:09:46 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 07 дугаар сарын 10-ний өдрийн нээлттэй дуудлага худалдааны жагсаалт 2014-07-08 13:04:45 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 7 дугаар сарын 29 -ний өдрийн “Саам, Жигүүр ”амралтын газрын нээллтэй дуудлага худалдаанд урьж байна 2014-07-07 15:41:31 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн “Доргонт ” амралтын газрын нээллтэй дуудлага худалдаанд урьж байна 2014-07-07 15:37:01 Дэлгэрэнгүй
2014 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн “Болор” амралтын газрын нээллтэй дуудлага худалдаанд урьж байна 2014-07-07 15:33:50 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 05 дугаар сарын 29 -ны өдөр 06 дугаар сарын 04,09 ны өдөр 2014-05-07 13:57:05 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 04 дүгээр сарын 08 -ны өдөр 2014-03-17 08:36:12 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 03 дугаар сарын 26 -ны өдөр 2014-03-13 15:40:13 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 02 дугаар сарын 21 -ны өдөр 2014-02-18 22:28:33 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 03 дугаар сарын 10 -ны өдөр 2014-02-18 22:24:14 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 03 дугаар сарын 07 -ны өдөр 2014-02-18 22:21:15 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 02 дугаар сарын 24 -ны өдөр 2014-02-18 22:16:06 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр 2014-01-24 14:02:40 Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй дуудлага худалдаанд урьж байна. 2014-01-22 11:36:51 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр 2014-01-21 10:48:33 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр 2013-12-18 11:19:44 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр 2013-12-11 11:03:41 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2014 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр 2013-12-11 10:56:09 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2013 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр 2013-12-11 10:53:23 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2013 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдөр 2013-12-02 10:42:06 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр 2013-12-02 10:40:22 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2013 оны 11 дүгээр сарын 14-ны өдөр 2013-10-14 10:44:16 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2013 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдөр 2013-10-14 10:42:19 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2013 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр 2013-09-11 17:45:14 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2013 оны 09 дүгээр сарын 9-ны өдөр 2013-09-02 10:25:05 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2013 оны 09 дүгээр сарын 6-ны өдөр 2013-09-02 10:22:56 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2013 оны 09 дүгээр сарын 3-ны өдөр 2013-09-02 10:21:38 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2013 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр 2013-08-19 11:41:42 Дэлгэрэнгүй
Авто машины дуудлага худалдаа 2013 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдөр 2013-08-06 19:06:59 Дэлгэрэнгүй
Гарчиг
Төрөл
Огноо
Action
Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны аудитын дүгнэлт гэрчилгээ ТӨХ-ны төсөв 2014-04-10 00:00:00 Татах
Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны батлагдсан төсөв, хөрөнгө оруулалт гүйцэтгэл ТӨХ-ны төсөв 2013-08-05 13:11:55 Татах
Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны батлагдсан төсөв ТӨХ-ны төсөв 2013-08-05 11:24:08 Татах
Төрийн өмчийн хорооны 2012 оны аудитын дүгнэлт гэрчилгээ ТӨХ-ны төсөв 2013-08-05 11:18:20 Татах
Төрийн өмчийн хорооны 2012 оны санхүүгийн тайлан ТӨХ-ны төсөв 2013-07-29 21:36:48 Татах
Төрийн өмчийн хорооны 2012 оны батлагдсан төсөв ТӨХ-ны төсөв 2013-07-29 21:34:04 Татах
Төрийн өмчийн хорооны хуралдаан
Төрийн өмчийн хорооны хуралдаан
Огноо
Ээлжит болон ээлжит бус
Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны I хуралдаан 2014-01-17 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XXIV хуралдаан 2013-11-21 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XXIII хуралдаан 2013-11-14 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XVI хуралдаан 2013-06-27 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XV хуралдаан 2013-06-19 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XXVI хуралдаан 2013-12-26 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XXV хуралдаан 2013-12-12 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XXII хуралдаан 2013-11-07 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XXI хуралдаан 2013-10-31 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XX хуралдаан 2013-10-10 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XIX хуралдаан 2013-09-26 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XVIII хуралдаан 2013-09-19 Ээлжит Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн хорооны XVII хуралдаан 2013-07-05 Ээлжит Дэлгэрэнгүй