ТӨХ-ын тогтоол
Гарчиг
Төрөл
Огноо
Action
Төрийн өөрийн өмчийн vл хөдлөх хөрөнгөнд оруулах хөрөнгө оруулалтын зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих, хvлээн авах, тооцож баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах 615-р журам ТӨХ-ын тогтоол 2001-11-22 Татах
Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжvvлэх 66-р тvр журам ТӨХ-ын тогтоол 2005-03-10 Татах
Хувьчлагдаж дуусаагvй болон ашиглалтгvй барилга байгууламжийг vнэлэх, vнэлгээг баталгаажуулах ажлын гэрээний 317-р журам ТӨХ-ын тогтоол 2005-05-14 Татах
Хянан шалгах зөвлөлийн ажиллах 444-р журам ТӨХ-ын тогтоол 2007-10-25 Татах
Орон нутгийн өмчийн албаны үлгэрчилсэн 463-р дүрэм батлах тухай ТӨХ-ын тогтоол 2007-11-08 Татах
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах 523-р журам ТӨХ-ын тогтоол 2007-12-17 Татах
Цөм сүргийн үржлийн малыг санхүүгийн тайланд бүртгэх №04-р журам ТӨХ-ын тогтоол 2008-01-10 Татах
Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн захирал, гүйцэтгэх захиралтай Хөлсөөр ажиллах гэрээний нийтлэг загвар ТӨХ-ын тогтоол 2008-02-07 Татах
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үлгэрчилсэн 232-р журам батлах тухай ТӨХ-ын тогтоол 2009-06-18 Татах
Төрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах 371-р журам ТӨХ-ын тогтоол 2009-11-03 Татах
Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний загвар, журам, гэрээ байгуулах байгууллагын жагсаалтыг батлах тухай 408-р журам 2-р хавсралт ТӨХ-ын тогтоол 2009-11-24 Татах
Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний загвар, журам, гэрээ байгуулах байгууллагын жагсаалтыг батлах тухай 408-р журам 1-р хавсралт ТӨХ-ын тогтоол 2009-11-24 Татах
Төрийн өмчийн оролцоотой компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг сонгон шалгаруулж, томилох үлгэрчилсэн 124-р журам ТӨХ-ын тогтоол 2010-03-25 Татах
Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн захирал, гүйцэтгэх захиралтай гэрээ байгуулах, гэрээний биелэлтийг дүгнэх 166-р журам ТӨХ-ын тогтоол 2010-04-01 Татах
Эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах 44-р журмын шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай. ТӨХ-ын тогтоол 2012-02-16 Татах
Аймаг, нийслэлийн орон сууц хувьчлах товчооны 139 дүгээр ажиллах журам ТӨХ-ын тогтоол 2013-08-09 Татах
Нийгмийн салбарын байгууллагыг уралдаант шалгаруулалтын аргаар хувьчлах 238-р журам/хавсралт1/ ТӨХ-ын тогтоол 2013-08-09 Татах
Худалдах худалдан авах гэрээний vлгэрчилсэн загвар 238-р журам /хавсралт 2/ ТӨХ-ын тогтоол 2013-08-09 Татах
Менежментийн vр дvнг харгалзан хувьчлах гэрээний vлгэрчилсэн нийтлэг 303-р журам /хавсралт1/ ТӨХ-ын тогтоол 2013-08-09 Татах
Менежментийн vр дvнг харгалзан хувьчлах гэрээний vлгэрчилсэн загвар 303-р журам /хавсралт2/ ТӨХ-ын тогтоол 2013-08-09 Татах
Тvрээсийн төлбөрийн доод vнэ, гэрээний vлгэрчилсэнр 42-р загвар батлах тухай ТӨХ-ын тогтоол 2013-08-09 Татах
Тvрээсийн төлбөрийн доод vнэ, гэрээний vлгэрчилсэнр 42-р загвар /хавсралт1/ ТӨХ-ын тогтоол 2013-08-09 Татах
Тvрээсийн төлбөрийн доод vнэ, гэрээний vлгэрчилсэнр 42-р загвар /маягт 1/ ТӨХ-ын тогтоол 2013-08-09 Татах
ОРОН СУУЦ ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН БИЧИГ ОЛГОХ, НӨХӨН ОЛГОХ ТҮР ЖУРАМ ТӨХ-ын тогтоол 2014-01-17 Татах
ОРОН СУУЦ ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН БИЧИГ ОЛГОХ МАЯГТ ТӨХ-ын тогтоол 2014-01-17 Татах